HadisiReligija

Grijeh zbog kojeg će insan biti zadržan i kažnjavan na Sirat-ćupriji

Grijeh koji je toliko velik da je ogavniji nego da insan ima odnos sa nekom osobom koja mu je najbliža po krvnoj vezi, a tako lahko mnogi od nas upadamo u njega…

Jeste li primijetili, kada sjedite sa ljudima (rodbinom, prijateljima, poznanicima, radnim ili školskim kolegama) koji se ne pridržavaju vjere, kako su im veoma česta tema drugi ljudi, tj. tračaju druge i sa omalovažavanjem pričaju o njima. Za ne povjerovati je koliko su se ljudi zabavili drugima, kao da nemaju ništa preče i pametnije da pričaju. Međutim, obratite pažnju na to kada sjedite i sa vjernicima-praktičarima i uvidjet ćete koliko se i na takvim sijelima gibete drugi. Zar mnogima od nas nisu poznata ova dva hadisa od kojih čovjeku treba da se od straha diže kosa na glavi od same pomisli da se nešto loše izgovori o nekom drugom, a pogotovo o drugom vjerniku ili vjernici:

Imam Taberani zabilježio je da je Bera b. Azib, radijallahu anhu, prenio sljedeće Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “Kamata ima sedamdeset dva ogranka, najmanji je ogranak ravan bludu s vlastitom majkom, a najveći vid kamate jeste skrnavljenje časti drugog muslimana.” Zastanimo malo kod ovog hadisa i razmislimo o tome kolika je vrijednost časti jednog muslimana ili muslimanke!

U drugom hadisu se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko optuži muslimana, želeći umanjiti njegovu vrijednost i želeći ga omalovažiti, Allah će takvog zadržati na mostu iznad Džehennema, sve dok se ne oslobodi od onoga što je rekao (tj. dok mu ovaj ne oprosti ili dok ne odgori u Vatri za svoj postupak).” (Ebu Davud)

Kada čovjek onoga koji gibeti upozori na pokudnost tog čina zna se desiti da ta osoba odgovori da je istina sve što je rečeno o onome koga gibeti i da to opravdava čin gibeta. Živ bio, zar ne znaš da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovako definirao gibet: Prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Znate li šta je to gibet?” Prisutni ashabi rekoše: “Allah i Poslanik najbolje znaju.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Da spomeneš svoga brata po onome što mu je odvratno.” Prisutni ga upitaše: “A ako je tačno to što kažem o svome bratu?” Poslanik odgovori: “Ako je tačno to što si o njemu rekao, ogibetio (ogovorio) si ga, a ako nije, onda si ga potvorio.” (Hadis bilježi imam Muslim)

Zbog toga, poštovani brate i cijenjena sestro, dobro čuvajte svoj jezik i vodite računa o onome što pišete po društvenim mrežama, jer dovoljan je trenutak da “mozak ode na pašu”, ili da ljudski nefs ili zavist i neprijateljstvo koje osjećamo prema nekom nadvladaju čovjeka i da u tim trenucima izgovorimo / napišemo nekoliko rečenica ili samo nekoliko riječi koje nas mogu odvesti u propast i zbog kojih ćemo se žestoko kajati.
(islamzivot.com)