Klanjati ili sjesti kada se zakasni na džumu

dzuma-namaz_2Pitanje:
Kada hatib drži hutbu, a osoba zakasni da klanja sunete, treba li da klanja prvo sunete, pa da potom sluša hutbu, ili će sjesti i slušati hutbu?
Da li se može slušati Kur’an na radiju ako je osoba džunup?
Budući da živim u Njemačkoj i želim da kupim sebi auto koje bih financirao

na rate gdje su i cinze uračunate. Na rate bih plaćao iz razloga što bi mi bilo lakše i zato što mi je potrebno novije auto. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor:
Kada osoba ulazi u džamiju, a imam već počeo držati hutbu, treba sjesti i slušati hutbu. Sunnete može kasnije klanjati.
Osnovni je princip da osoba treba čim prije da se okupa i oslobodi se stanja džunupluka. Umjesto da sjedi i sluša učenje Kur’ana na radiju i sl., preče je da požuri s uzimanjem gusula. Ali ako je spriječena iz ovog ili onog razloga da to odmah obavi, nema smetnje da sluša učenje Kur’ana preko radija, ali nije to ono poželjno stanje u kojemu osoba treba biti prilikom slušanja učenja Kur’ana.
Nema smetnje kupiti auto na rate, ako je definiran broj rata i iznos svake rate. (Novihorizonti.net)