Emanet 102 epizoda

Komesar ponovno dokazuje da je bio u pravu da je Kiraz magnet za nevolje. Ipak, najdeblji kraj izvlači Alijeva tetka Sultan.

Ozan koristi Seherinu dobrotu te ju pod izlikom da ga je Jaman pretukao, namami u svoju kuću. S druge strane, Jaman se ne može otrgnuti slutnji da Ozan planira nešto loše, što potvrđuje i snimak njegova ubacivanja strujnog kabla u fontanu ispred kuće.

Seher konačno otkriva Ozanove prave namjere, ali za bijeg je kasno. Šta ce sada poduzeti?