Žena koja nije mogla da voli 78 epizoda

Gustavo skoro kaže Rogeliju zašto je došao, ali u tom času ga nazove Ernesto i kaže mu da je Ana Paula krvarila. Gustavo kaže Rogeliju da će razgovarati drugom prilikom. Esteban zahtijeva od Vanese da mu objasni zašto David govori da ona stoji iza svega što se radi na rijeci. Vanesa objasni da je posudila Davidu novac za kupnju ranča, ali da ga je stavila na svoje ime kao osiguranje. Esteban joj kaže da se za njezino dobro nada kako govori istinu jer David odbija ispoštovati vladin nalog, što će donijeti probleme vlasniku imanja.