Žena koja nije mogla da voli- La que no podia amar

Žena koja nije mogla da voli 157 epizoda

Vanesa dođe na hacijendu Del Fuerte radi kupoprodaje kuće. Rogelio joj kaže da se hacijenda ne može prodati jer je narodna imovina. Bruno mu ljutit kaže da je to samo izgovor. Gđa Morales im pokaže dokumente da vide da Rogelio ima pravo. Ana Paula se iznenadi kad vidi Cynthiju, koja se i dalje pretvara da je luda.