Žena koja nije mogla da voli 73 epizoda

Vanesa kaže mami da Ana Paula nije kriva za smrt njezina oca, nego ona. Bruno kaže Ani Pauli kako je nevjerojatno to što je uvjerila g. Williamsa da ništa ne prijavi vlastima. Bruno joj kaže kako misli da je Rogelio možda zaista hranio stoku klenbuterolom. Ona mu kategorički odgovori da je Rogelio nevin i da mu ona slijepo vjeruje.

Elsa kaže Vanesi kako je sve učinila zbog nje. Vanesa joj u suzama odgovori da je ne koristi kao ispriku jer bi radije dijelila nasljedstvo s Anom Paulom, nego da joj je otac mrtav i kaže joj da je luda. Ana Paula kaže radnicima imanja da će postaviti stražare da se uvjeri da više ne hrane stoku klenbuterolom. Cynthia pobjesni i kaže joj da se ne ponaša kao gazdarica jer je ona ta čije je imanje. Ana Paula joj odgovori da će biti glavna dok Rogelija nema i da je dobrodošla ako želi surađivati s njima. Cynthia bijesna zahtijeva od Brune da joj kaže kakve veze on i David imaju s klenbuterolom kojim su hranili stoku i upozori ga da će ih spriječiti ako sazna da su to učinili oni. Bruno kukavički optuži Efraína.