Žena koja nije mogla da voli 64 epizoda

Kad vidi da se Ana Paula premišlja oko usvajanja Margarita, Rogelio se razbjesni i kaže joj da je dečko neće primiti natrag ako vidi da ima sina. Ona mu kaže da je sigurna da bi ga prihvatio kao sina, no da nije pošteno zavaravati dječaka da ima obitelj. Ana Paula kaže Rosauri da Rogelio želi da usvoje Margarita, no da ona to ne želi jer će po isteku ugovora otići.

Rosaura joj izvan sebe kaže da ne smiju usvojiti dječaka jer će im biti teret i jer osim toga ne znaju otkuda potječe. Ana Paula se naljuti i kaže joj da to nije razlog, nego da ne želi razočarati maloga, premda joj je Rogelio rekao da ga može povesti sa sobom te da će mu isplaćivati alimentaciju. Gustavo prizna Ernestu da se Rogeliova žena zove Ana Paula te da je ona djevojka zbog koje je mnogo patio. Zamoli ga da to drži u tajnosti.