Žena koja nije mogla da voli 53 epizoda

Ana Paula kaže Rogeliju da je besmisleno to što ju je našao jer se ona ne vraća s njim. Rogelio joj kaže da će se vratiti ili će u crkvi doći do skandala. Traži od nje da se drži ugovora. Ona mu odgovara da zna kako nije kriv za smrt njezina dečka, a Rogelio je pita je li sad s njime.Maria zove i pita Rogelija je li našao Anu Paulu jer se Miguel pokušao ubiti.

Rogelio tada pita Anu Paulu kani li i napustiti svoga brata. Odlaze na hacijendu i tamo Ana Paula vidi da su posvuda rešetke. Rogelio joj kaže da je sve to zbog nje i da će sada naučiti voljeti ga. Nikad, kaže Ana Paula prkosno!Vanesa zove Cynthiju da se pridruži njoj i Davidu u osveti protiv Rogelija. Cynthia pristaje. Rogelio pita Rosauru poznaje li dečka Ane Paule. Rosaura odgovara da je Ana Paula bila sve vrijeme sa svojim ocem i da je gotovo nije ni viđala. Pametan odgovor, kaže on, ali ako ustanovi da mu je lagala, to će gorko požaliti.