Žena koja nije mogla da voli 42 epizoda

Gustavo i Mercedes stižu na hacijendu u posjet Cynthiji. Ostavljaju dobar dojam na Rogelija i on ih poziva da produže boravak na hacijendi.Rogelio šalje Margarita po Anu Paulu jer imaju goste. Ali Ana Paula odbija doći i odgovara mu prkosno neka dođe po nju. Poslije ona i Margarito bježe s hacijende. Simon pred Mercedes kaže da je kobila Davidov dar. Ona se opravdava da ju je David mamio skupim darovima. Bruno je u šoku kad sazna da će Gustavo ostati neko vrijeme na hacijendi. Maria javlja Rogeliju da su Ana Paula i Margarito pobjegli.