Žena koja nije mogla da voli 14 epizoda

Dany doživi živčani slom kad čuje da je Miguel na rubu smrti. Ali tek što se osvijestio, Rosaura mu grubo kaže da je u nesreći izgubio tri prsta. Liječnici su jedan našli i spremni su operirati ako bude uplaćen novac za operaciju.Rogelio nudi Ani Pauli pomoć. Dođe li raditi na hacijendu, platit će Miguelove bolničke i odvjetničke troškove.Rosaura spletkari i kaže Gustavovoj sestri da Ana Paula uvijek sjedi na dva stolca i predlaže Mercedes da ugasi bratove nade u život s Anom Paulom.