Žena koja nije mogla da voli 109 epizoda

Ana Paula kaže Gustavu da je raščistila svoje osjećaje i da voli Rogelija. U suzama ga moli za oprost što ga je povrijedila. Gustavo joj kaže da je povrijeđen jer je i dalje voli, ali da to nije njezina krivica. Doda da je tako bolje jer može pokušati iznova sa Cynthijom i poželi joj sreću. Hilda kaže Rogeliju da Ana Paula razgovara nasamo s Gustavom.

On joj odgovori kako mu je rekla da će to učiniti. Doda kako će pokušati ponovno i da je više ne nadzire jer sada vjeruje svojoj supruzi. Hilda mu kaže da joj je vrlo drago zbog njega i zbog Margarita. Rogelio kaže Maríji da je ponovno uspostavljena telefonska veza na imanju jer Ana Paula više ni s kime ne želi razgovarati. Kaže joj da joj prepušta imanje jer odlazi sa ženom u Tuxlu gdje će se operirati.