Zaboravi ako možeš 84 epizoda

Eda pokušava da drži Haruna podalje. Međutim to rastužuje Jagmur, pa trebaju da tretiraju jedno drugo kao prvi muž i žena. Melda još osjeća posljednice užasne noći sa Batuuom misli da Harun priča o Batuu. Cemil odlučuje da se operiše. Batu muči Buraka da propriča. Edin posao sa Arasom ne odgovara Harunu. Aras teško može da potisne osjećanja prema Edi i odluči da priča sa Cemilom.