Zaboravi ako mozes

Zaboravi ako možeš 97 epizoda

Eda misli da je izgubila Haruna. Aras želi da bude siguran da je Harun mrtav dok se bori da pomone Edi. Eda je nesvjesna da Harun leži u bolnici beu svjesti. Melda može naći sklonište jedino kod majke, ali Turkanina reakciji joj dokazuje da je sama. Melda nema više šta da izgubi. Batu prati tragove i stiže do Haruna. Dok Harun pokušava da kaže med. sestri ko je on, jedini cilj mu je da nađe Edu i Jagmur.