Zaboravi ako možeš 79 epizoda

Eda ne shvata poentu koverte koju nalazi na vratima i pada u zamku namjenjenu Harunu. Nesvjesna opasnosti u rukama ona usmjerava svu pažnju Jagmur. Za Haruna teška vremena počinju. Melda i dalje nosi tragove noćne more, teška vremena nisu pri kraju. Mora donijeti odluku koja je zasnovana na Batuovom životu. Harun i Burak smještaju Arasu zamku. Tarik izgovori ime koje možda odvede Haruna do Kenana. Harun otvara kovertu ispred Edinih vrata počinje teško vrijeme. Turkan saznaje da Ferdina veza ide protiv Ugur.