Volim samo tebe 89 epizoda

Ishaani i Ritika razgovaraju o Ranviru i međuodnosima. Chirag stiže na ceremoniju sa majkom. Ranvir, koji se kasnije pojavi, pohvali Ishaanin izgled. On namjerno izaziva Chiraga, kasnije ga povuče na stranu i čestita mu. Upozorava ga, ubit će ga povrijedi li Ishaani. Chirag ostaje iznenađen Ranvirovom lukavošću. Amba i Baa se suočavaju. One izazivaju jedna drugu, ili će pobijediti mladina ili mladoženjina porodica, u plesu. Zaduženi za ” hennu ” su pogriješili, Ranvirovo ime su ispisali na Ishaaninoj, a Chiragovo na Ritikinoj ruci. Ranvir ukloni Chiragovo ime sa Ritikine ruke, i ispiše svoje. Zatim kaže Chiragu da isto uradi kod Ishaani, što ovaj i učini. Falguni je mislila da Ranvir neće ukloniti svoje ime, izgleda da je zaista krenuo dalje. Ranvir odvede Ritiku u neki ćošak. Ritika ga pita hoće li je poljubiti. On joj kaže da umukne, i zaveže joj narukvicu oko zgloba. Ona ga zagrli. RV prokomentariše da ona danas djeluje mnogo sretnije, a ona odgovori da je to zato što je sa njim. Oni pogledaju ka Chiragu i Ishaani.