Volim samo tebe 382 epizoda

Nimišina i Čiragova majka kaže Šarmanu da je njena kćerka prije smrti rekla da postoje dva Ranvira. Povrijeđeni čovjek spriječi Išani da ubrizga sebi isto što je Milan njemu ubrizgao, i ona (Išani) zaključi Diši da se ne bi pomjerao da je otrovan. Šarman pozove Ranvira (Milana) da se vide. Kada povijređena osoba sa zavojem preko lica počne da se pomijera, Išani pita Manasa da pozove doktora.