Home / Vijesti / Počela realizacija pomoći za bivše radnike „Krivaja Mobel“ d.o.o. Zavidovići

Počela realizacija pomoći za bivše radnike „Krivaja Mobel“ d.o.o. Zavidovići

Općinski načelnik Hašim Mujanović je 07.04.2020. godine odobrio uplatu novčanih sredstava JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići u iznsou od 81.600,00 KM namijenjenu za isplatu jednokratne novčane pomoći od 200,00 KM za 408 bivša radnika PD „KRIVAJA-MOBEL“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju.

JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići će u narednom periodu izvršiti uplate navedenih sredstava na račun 408 bivša radnika PD „KRIVAJA-MOBEL“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju, te se mole korisnici ovih sredstava za strpljenje prilikom realizacije isplate navedenih sredstava uz puno uvažavanje njihove situacije i situacije sa sprečavanjem širenja koronavirusa (COVID-19) na području općine Zavidovići.
Navedena pomoć se realizuje na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 28.02.2020. godine i ugovora o ralizaciji dodijeljenih grant sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći bivšim radnicima privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju koji je 18.03.2020. godine Općinski načelnik Hašim Mujanović potpisao sa federalnim ministrom ministarstva energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem.
(Zavidovici.ba)