Vijesti

Počela realizacija pomoći za bivše radnike „Krivaja Mobel“ d.o.o. Zavidovići

Općinski načelnik Hašim Mujanović je 07.04.2020. godine odobrio uplatu novčanih sredstava JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići u iznsou od 81.600,00 KM namijenjenu za isplatu jednokratne novčane pomoći od 200,00 KM za 408 bivša radnika PD „KRIVAJA-MOBEL“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju.

JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići će u narednom periodu izvršiti uplate navedenih sredstava na račun 408 bivša radnika PD „KRIVAJA-MOBEL“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju, te se mole korisnici ovih sredstava za strpljenje prilikom realizacije isplate navedenih sredstava uz puno uvažavanje njihove situacije i situacije sa sprečavanjem širenja koronavirusa (COVID-19) na području općine Zavidovići.
Navedena pomoć se realizuje na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 28.02.2020. godine i ugovora o ralizaciji dodijeljenih grant sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći bivšim radnicima privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju koji je 18.03.2020. godine Općinski načelnik Hašim Mujanović potpisao sa federalnim ministrom ministarstva energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem.
(Zavidovici.ba)