Fatalna ljubav 98 epizoda

Jaman u Seherinoj sobi pronalazi trzalicu za kemenče te zaključuje da je Ozan bio u njenoj sobi. Premda Seher od njega traži da ima razumijevanja prema Ozanu, Jaman, smatrajući da nešto krije, ipak odlazi do njega i otvoreno mu govori da ga ne želi u svojoj kući.

Ali se protivi Kirazinoj odluci da ode iz njegove kuće, ali Kiraz, znajući da ne može zauvijek ostati, ustrajno stoji pri svojoj odluci.

Seher saznaje da je Jaman od Ozana tražio da da otkaz te moli Ozana da nastavi sa Jusufovim podučavanjem, što on objeručke prihvata.