Fatalna ljubav 58 epizoda

Seher se pod dejstvom Ikbalinih pilula osjeća iscrpljeno i pospano. Jusuf primjećuje da sa njegovom tetkom nešto nije u redu te javlja Jamanu, ali Jaman, smatrajući da je to samo umor, ništa ne poduzima.

Ikbal prelazi na drugu fazu svoga plana i ulijeva strah u Jusufa da će izgubiti tetku kao i svoju majku. Dok se Kiraz izjeda zbog toga što je iznevjerila Alija, Ali mora donijeti konačnu odluku po pitanju Begum.

Ikbal traži od Jamana da zaposli njenu sestru u njegovu firmu kako bi mu bila bliže i na taj način osigurala svoju budućnost.