Cukurova 76 epizoda

Mužgan moli Zulejhu da joj pomogne da vidi djecu jer joj puno nedostaju. Zulejha pada na Mužganine suze.
Zulejha donosi Mužan sina da ga vidi a Mužgan joj se zahvaljuje.
https://youtu.be/oTyN1QaCWO8
Nakon što joj Zulejha kaže da mora ići sa djetetom, Mužgan joj se izvinjava i kaže da neće moći izdržati bez sina i da se ne približava.
Tada Mužgan krene bježati od Zulejhe sa sinom i padaju u rijeku. Mužgan i bebu nosi voda a Zulejha ih pokušava spasiti.
Jilmaz saznaje da je Zulejha otišla sa djetetom i shvata da bi mogla ići do Mužgan. Šta će se desiti sa Mužgan? Hoće li se spasiti? Zulejha se nalazi sa Jilmazom nakon što je spasila dijete. Jilmaz joj kaže da nije trebala uraditi takvu glupost i odnijeti dijete Mužgan.
Demir govori Zulejhi da je bez obzira na sve i dalje jednako voli. Zulejha mu kaze zar nije svjestan da je ubija njegova ljubav. Zulejha kaže Jilmazu da joj niko više osim njega nije ostao. On joj kaže da će ostati uvijek zajedno bez obzira na sve.
Za Demira, koji nije odustao od rivalstva s Yılmazom i Zuleyhom, sada je uporan da nađe Hunkarinog ubicu. Nastavljajući istragu, Demir pronalazi posljednju osobu koja se vidjela s Hunkar prije ubistva.