14. međunarodni turistički rafting na rijeci Krivaji

krivajaraft2011j14. međunarodni turistički rafting na rijeci Krivaji održat će se od 22.05. do 24.05.2015. godine.

Rafting kreće sa područja Općine Olovo, zahvata dio Općine Vareš i završava na Općini Zavidovići.

Rafting kamp je smješten u Dištici, MZ Maoča, Općina Zavidovići.

Organizator Rafting klub “Krivaja-Zavidovići” obezbjeđuje prijevoz od Zavidovića do kampa kao što i obezbjeđuje i učesničke kartice, ručak, obezbjeđenje raftinga, a predviđen je i odgovarajući zabavni program.

Kotizacija po učesniku iznosi 10 KM za sva tri dana trajanja raftinga.

Posljednjih godina su Zavidovići postali prepoznatljivi po raftingu i koji svake godine posjete brojni učesnici iz BiH, susjednih zemalja i dalje.