Ukradena ljubav 126 epizoda

Pedro Medina stiže u Buenos Aires. Dolazi u Nadijin i Víctorov stan te omami Victoriju uz pomoć krpe natopljene sredstvom za omamljivanje. Udari Nadiju kako bi mogao pobjeći s Victorijom. Prije nego što je uspio pobjeći, Nadia je na dodir prepoznala da je riječ o Pedru, iako ga nije mogla vidjeti. Carlota organizira večeru u čast Monserratinih zaruka s Joséom Luisom. José Luis želi da imaju crkveno vjenčanje jer bi volio vidjeti Montserrat kako dolazi pred oltar u bijelom, no Montserrat je neodlučna. Josefina se vraća u Agua Azul te dolazi u kuću obitelji Mendoza kako bi potražila Rosario i Laurita i ponudila im pomoć. Dimitrio izlazi vidjeti tko je na vratima te ugleda Josefinu. Ostaje iznenađen, ali i ljut te je upita što radi ondje. U bolnici u Buenos Airesu Alejandro prima upute za rehabilitaciju. Šalju ga na razne pretrage kako bi se uvjerili da nema trajnih posljedica kome. Josefina posjeti Adolfa kako bi saznala više informacija o Alejandrovoj majci. Adolfo joj odbija išta reći ako mu ne da nešto u zamjenu. Josefina se naljuti i ode. Montserrat prizna teti Carloti kako se boji da će Laurito zaboraviti svog oca jer Joséa Luisa doživljava kao junaka. José Luis posjećuje Ezequiela i moli ga da ga imenuje načelnikom policije jer želi nastaviti istraživati Pedra Medinu koji je postao guverner.