Ukradena ljubav 110 epizoda

Refugio posjeti Joséa Luisa u zatvoru, a ovaj ga upita kako je u vanjskom svijetu. Refugio mu odgovara kako će se tog istog dana održati ponovno otvorenje Skrivene te zbog toga Esmeralda nije mogla doći posjetiti ga, no šalje mu pozdrave. Graciela se nalazi sa Sandrom u restoranu. Govori mu da zna što planiraju, ali da ona neće dopustiti da Benjamínovo bogatstvo izađe iz njezine obitelji. Sandro joj objašnjava da bogatstvo zapravo ne pripada Montserrat, nego Alejandru. Graciela mu odgovori da to nije važno i da je njezina dužnost pobrinuti se za Montserratinu financijsku sigurnost. Sandro primijeti da se Graciela brine i za vlastitu financijsku sigurnost. Kaže joj da tek sad shvaća Tomásove riječi o tome kako je Graciela naviknuta zarađivati na vlastitoj djeci. Graciela se uvrijedi i upozori ga da pripazi što govori jer nije svjestan što je sve sposobna učiniti svojim suparnicima, osobito ako su u pitanju njezina djeca.