Sve o braku 10 epizoda

Azra neće otpustiti Žale, koja je namjeravala da joj otme sina. A Žale će, došavši do kraja puta, pokazati da njen bijes nema granice. Ildrim i Čolpan pokušavaju da isprave situaciju, pošto im je Ermanov dolazak pokvario plan.

Ali to nije tako jednostavno. Zbog ove situacije, oni će sebi nametnuti još više problema. Ural je šokiran riječima Selčuka i Ejlul na suđenju. Odbacuje mogućnost da Alina možda nije njegova kćerka, a Sanem mu nudi da uradi DNK test, i bude spreman na osvetničku tvrdnju za očinstvo od Selčuka.

Melisa, koja je bila u zatočeništvu Koraja, počinje da osjeća ukus slobodnog života. Koraj je izgubio prvo kolo, ali je već počeo da gradi plan za osvetu. Počinje da traži jakog advokata koji može da poijbedi Azru.

I tako će se Nejran Čelik pojaviti u našem životu. Samo Koraj ne zna da Nejran sa Azrom i ildrimom imaju otvoren račun iz prošlosti.