Stipendije Vlade Arapske Republike Egipat i Univerziteta Al-Azhar za akademsku 2015/2016. godinu

Egipatsko-visoko-vijeće-univerzitetaMinistarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je informaciju Ambasade Arapske Republike Egipat u Sarajevu, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, da Vlada AR Egipat i Univerzitet Al-Azhar nudi 23 stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine.

Stipendije se odnose na egipatske univerzitete u akademskoj 2015/2016. godini kako slijedi:

tri stipendije za dodiplomske studije,
tri stipendije za postdiplomske studije,
tri stipendije za učenje arapskog jezika,
14 stipendija na Institutu Al-Azhar.
Prilozi:
Nota Ambasade AR Egipat u Sarajevu s uvjetima i dokumentima potrebnim za apliciranje
Aplikacijski obrazac (na arapskom jeziku)
Sve dodatne informacije o stipendijama zainteresirani kandidati mogu dobiti kontaktirajući egipatsku ambasadu u Sarajevu na tel: +387 (33) 666-498.
Aplikacije se podnose Ambasadi AR Egipat najkasnije do 15.6.2015. godine. (studomat.ba)