Smanjena zagađenost zraka: Ukinute epizode upozorenje i pripravnost

U skladu sa poglavljem III, tačka 4., Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, ministar prostornog uređenja, građanja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić, u funkciji predsjednika Operativnog štaba, donio je Naredbu o ukidanju druge epizode “Upozorenje” i prve epizode “Pripravnost” povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku za Kanton Sarajevo.

– Razlozi za donošenje ove naredbe su činjenice da je putem automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, zabilježen pad vrijednosti čvrstih čestica u zraku – PM10 tokom jučerašnjeg i današnjeg dana, te da je od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Kantonu Sarajevo prognozirana nestabilna vremenska situacija u sarajevskoj kotlini.

Tokom jučerašnjeg dana automatske stanice za mjerenje kvalitete zraka zabilježile su: na Vijećnici prosječnu dnevnu vrijednost PM10 od 32µg/m3, na Ilidži od 72 µg/m3, na Otoci od 31µg/m3 i Bjelave od 49 µg/m3, a da su danas na automatskim stanicima na Vijećnici izmjerene vrijednosti od 17 µg/m3, na Ilidži 15µg/m3, na Otoci 13µg/m3 i Bjelavama 22 µg/m3.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor nastavlja kontinuirano pratiti vremenske prilike i koncentracije zagađujućih materija u zraku, te će u skladu sa razvojem situacije postupati po odredbama Plana interventnih mjera. Nap.ba