Osman

Osman 126 epizoda

Bursa Tekfuru Valens je osramotio svoje oči, i zbrisat će sve Turke sa lica zemlje. On napada mnoga turkmenska plemena. On lično ide u napad na opsesiju Kargına. Posvuda je mjesto vatre, Alçiçek i obalılar su zaglavljeni u šatorima. Kako će biti spašeni?

Boreći se sam protiv Tekfura Valensa, Aktemur dobija težak udarac mačem. Kakva će biti sudbina plemena Kargın i Aktemura? Malhun Hatun, koji je čuo za napad na pleme Kargın, odmah će krenuti u pomoć.

Hoće li Malhun Hatun i Alpi uspjeti sustići pleme Kargin? Osman-bega i sultana Mesuda zarobi Ismihan Sultan i baci u tamnicu. Ali Osman beg neće prihvatiti poraz, o kakvoj igri razmišlja?

Kako će Osman beg, koji održava svoju nadu i dok je zarobljen, biti spašen od pogubljenja? Uprkos svim odigranim utakmicama, Osman Bey nastavlja svoj cilj osvajanja. On će Köprühisar učiniti turskom domovinom.

Kojim putem će Osman beg ići da osvoji Köprühisar?Esrigün, komandant Gazan Khana i njegova usvojena kćerka, došli su u Konyu. Kakve veze Esrigün, koju dočekuje Bala Hatun, ima sa Osman begom?