Osman

Osman 137 epizoda

Čim Osman-beg i Yakup-beg saznaju da su im djeca zatočena u Kestelu, odlaze u stožer.
Kestel Tekfuru traži dvorce od Osmana i Yakupa u zamjenu za Orhana i Mehmeta. Yakup Bey odlučuje pokloniti dvorce.

Osman-beg se tome protivi.Osman-beg ostaje smiren uz devizu “Mjesto gdje Turčin kroči, postaje mu domovina.” Cilj mu je uzeti Orhana i Mehmeta i osvojiti Kestel.Yakup Bey smatra Osmana odgovornim za Mehmetovo hvatanje.

“Prvo, pronađi izdajicu u svojoj palači”, kaže on. Kuda će odvesti rastuća napetost između Osman-bega i Yakup-bega?Alaeddin javlja Malhun Hatun vijest o pronalasku izdajice u palači. Kaže da je izdajica Holofira.

Ima li Vasilis udjela u ovom pitanju? Koji je razlog Holofirine izdaje?Orhan Bey i Mehmet Bey mučeni su u dvorcu Kestel. Hoće li moći razumjeti da je moć iza Tekfur Makranosa Učitelj Gera?Bala Hatun i Saadet Hatun susreću se licem u lice.

Bala Hatun kaže da neće odustati od dvoraca i daje Saadet Hatun i Gonca Hatun baciti u tamnicu. Sada su svi konopi pokidani.Yakup Bey sjedi za stolom dogovora. Hoće li dati dvorce Tekfuri unatoč Osman-begu? Što će sada učiniti Osman-beg?