Osman

Osman 122 epizoda

Osman-beg je odlučan da nastavi osvajanje, njegov cilj je jasan. Koji je ključni potez koji će Osman Bey učiniti da zauzme Köprühisar? Osman-beg je napravio velike pripreme za osvajanje Köprühisara uprkos Ismihanu Sultanu unutra i Naymanu izvana. Ali Osman bega čeka loše iznenađenje.

Uprkos svemu, hoće li uspjeti osvojiti Köprühisar? Ismihan Sultan je plan da uništi Osman-bega. Ona u tome sarađuje sa Naymanom. U isto vrijeme, zadržavajući Bayındır Beya sa sobom, ona daje Bayındıru zadatak da ubije Osman-begovu vilu.

Hoće li Bayındır, koji je pregovarao za svoj život, moći izvršiti svoju dužnost? Bengi Hatun nastavlja da stoji rame uz rame sa Ismihanom Sultanom na vlasti. Šta je novi plan dvojca? Ismihan Sultan je odlučna da dobije pečat Džingis-kana.

Kakav će potez učiniti za ovo?Dok Najman vrši raciju u Osman-begovom ratnom štabu, u vili se vrši racija i mjesto se pretvara u požar. Kakav će gubitak Osman-beg pretrpjeti u ovoj vatri?