Osman

Osman 120 epizoda

Osman je krenuo u nove pobjede. Pečat ne želi nikom da preda. Iako neprijatelji žude za osvetom, Osman i dalje polahko smišlja pametne planove sa svojim ljudima. Nakon što je ubio Öktema, Nayman daje iznenađujuću ponudu Osman Beyu. On želi da mu Osman-beg bude komandant.

Ismihan Sultan kaže da Osman beg nikada neće prihvatiti Naymanovu ponudu. Nayman je siguran. Osman beg će biti njegov komandant. U koju svrhu Osman beg to radi? Kako će Ismihan Sultan odgovoriti na Osman-begov potez?Nayman odlazi tražiti od Ismihana Sultana račun.

Ismihanu neće oprostiti što mu je poslovao iza leđa. Ismihan kaže Najmanu da treba pogledati Osman-bega. Hoće li Ismihan uspjeti prevladati Naymanov gnjev? Hoće li Bala i Malhun Hatunlar moći spriječiti Naymanov plan?