Home / Religija / Kakav je status namaza i posta žene koja ne nosi hidžab?

Kakav je status namaza i posta žene koja ne nosi hidžab?

Odgovor: Sa Allahovim imenom, salavat i selam neka je na Poslanika, a zatim: Naravno, prima se, jer se u islamu svako djelo obračunava, jer Uzvišeni kaže: Ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga, a ko uradi koliko trun zla, vidjet će ga. Ono što, u pogledu naših sestara i kćerki, želim kazati jeste da nije lahko živjeti život i konstantno činiti ono što je Uzvišeni Allah zabranio. Pošto je otkrivanje kose i ruku iznad šaka zabranjeno, onda dolazimo do zaključka da sestra koja ne nosi hidžab konstantno čini grijeh, a to je velika nesreća. Kada čovjek čini neki haram, on ga učini, a onda ga ostavi, dok, u ovom slučaju, sestra konstantno, bez prekida čini haram. Ustrajnost u grijehu je ta koja i od malih grijeha proizvodi velike grijehe, a od velikih grijeha još veće. Zato, savjetujemo svaku sestru muslimanku, koja ne nosi hidžab, da ga stavi i da ne živi cijeli svoj život u grijehu.

S druge strane, sestra koja ne nosi hidžab čini još jedan grijeh, a to je da sebe izlaže pogledu ljudi i uvodi ih u grijeh. Tako, naprimjer, dok držim predavanje u sali se nalaze i djevojke sa hidžabom i one bez hidžaba i svaki moj pogled u kosu djevojke bez hidžaba je zabranjen. Postoje takve situacije u kojima je nemoguće izbjegnuti poglede i komunikaciju sa djevojkama bez hidžaba. U nekim mjestima je to uređeno tako da profesor boravi u jednoj prostoriji, a djevojke u drugoj, ali je to nedjelotvorno, nema interaktivnog rada profesora i studenata. Dakle, djevojka koja ne nosi hidžab čini grijeh prema svakom onom ko je pogleda i koga navede na grijeh, jer je haram gledati u otkrivene dijelove ženskog tijela.                                       (akos.ba)