Garantirajte mi šestero, ja vam garantiram Džennet

Nezamisliv je uspjeh na dunjaluku bez motivacije i jake želje da se ostvari zacrtani cilj. Pa, zar postoji bolja motivacija od toga da kao muslimani služimo islamu, i zar postoji jača želja od vjerničke želje da stekne Allahovo zadovoljstvo i džennetsku nagradu?! A garancija za džennet su vrline o kojima govorimo i koje je spomenuo Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u sljedećem hadisu.

muhammad_mercyformankind-600x330

Naime, od Ubade ibn Samita se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Garantirajte mi šestero ja ću vama garantirati džennet: da ćete govoriti samo istinu, da ćete, kada nešto obećate ispuniti obećanje, da ćete voditi brigu o povjerenim emanetima, da ćete čuvati vaša stidna mjesta, da ćete obarati pogled i da nećete činiti nasilje drugim ljudima.” (Hadis bilježi imam Ahmed, a šejh Albani ga je ocijenio kao hasen – dobar )

Poštenje, poštivanje ugovora i čuvanje emaneta su osobine iskrenih vjernika i to je ono po čemu je prepoznatljiv cijeli njihov život. To su zapravo osobine i odlike islamskog društva, jer većina poslova među ljudima uglavnom je vezana za različite vrste ugovora, političko-diplomatske, kupoprodajne, itd., i za poštivanje ugovora i držanje do emaneta. Povjerljivost i poštenje je svojstvo koje Allah voli i hvali ga u Kur’anu. Njime se upotpunjava iman, čuva vjera, čast, ugled i imetak.

U tom smislu je i hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Istinski vjernik je onaj kojem ljudi mogu povjeriti svoj imetak i život.” (Ibn Madže) Kad u društvu ima emaneta, onda su društvene veze zdrave i jake, i to društvo mora napredovat u svakom pogledu. Na takvo društvo se spušta Allahova milost i berićet.

I obrnuto, društvo u kojem fali poštenje i povjerenje, kao što fali danas, u konačnici je osuđeno na propast. Omer r.a. je govorio: ‘’Nemojte da vas zadivi i obmane nečija slatkoriječivost, već onaj ko ispunjava emanet i ne napada na tuđu čast, to je ljudina.’’ (Zuhd Ibnul-Mubarek, 243. Str.)

(Novihorizonti)