Friday, February 26, 2021
Home Religija Da li je abdest dozvoljen preko hidžaba?

Da li je abdest dozvoljen preko hidžaba?

- Advertisement -

PITANJE: Kada žena krene na put, i nije u situaciji da prilikom uzimanja abdesta skine hidžab i da potare po kosi, da li će potirati samo po hidžabu ili će uvući ruku i potrati po kosi onoliko koliko može? Džezakellahu hajren!

ODGOVOR: Ispravno mišljenje je da je ženi dozvoljeno u iznimnim situacijama, npr. kada je na putovanju ili kada joj skidanje mahrame predstavlja poteškoću, da potare po mahrami bez skidanja mahrame sa glave i bez podvlačenja ruke pod mahramu kako bi potrala kosu. Veliki broj islamskih učenjaka današnjice dozvolio je spomenutu stvar. Uvaženom i cijenjenom učenjaku današnjice Muhammedu Salihu Usejminu postavljeno je sljedeće pitanje: ”Je li dozvoljeno ženi da potire po mahrami prilikom uzimanja abdesta?”

- Advertisement -

Pa je Šejh Usejmin odgovorio: Poznato je u mezhebu imam Ahmeda da je dozvoljeno potirati po mahrami, ako je omotana oko vrata. Takav postupak je zabilježen u praksi nekih žena iz prve generacije ” ashabijki. U svakom slučaju, ako bi skidanje mahrame predstavljalo ženi poteškoću prilikom abdesta, da li zbog hladnoće, teškoće prilikom skidanja ” odmotavanja mahrame i njenog ponovnog stavljanja, u tim situacijama žena može potirati po mahrami prilikom uzimanja abdesta, u suprotnom preče je da ne potire po mahrami.

- Advertisement -

(Fetava El-mereti el-muslime 1 tom, str. 208, odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin)

Molim Allaha da nam omili i olakša prakticiranje Njegove vjere. Amin! A Allah najbolje zna. Izvor: akos.ba Odgovorio: mr. Pezić Elvedin

- Advertisement -

Najnovije objave