Crna ruža 40 epizoda

Možda će Kendal-aga sad shvatiti da se najviše treba bojati baš Ozlem. Iako je majka Kadrije i dalje okosnica cijelog konaka, ta bol i nju slama te se Kendalu možda prvi put obraća riječima koje se neće zaboraviti. Ajše, koja je igrala veliku ulogu u tome da se Sibel silom dovuče u konak i ondje se nastani, postaje predmetom poruge u školi i više nikoga ne može pogledati u oči.