Beč: Tanja je prešla na Islam

Beč: Novi muslimani u glavnom gradu Austrije.

islam

Svoj prelazak na islam u džematu Gazi Husrev beg-Beč, noćas je javno pred svim prisutnima izjavila Tanja-Ajla Rahmanović.

Ajla je rodom od Brčkog a od svoje druge godine je živjela sa roditeljima u Austriji, dok se nedavno nije udala za Eldara Rahmanovića rodom iz Tešnja, koji je ujedno bio i najveći povod da njegova supruga prihvati islam kao svoju vjeru. Ajla je šehadet izgovorila pred Ishak ef. Ahmetovićem, svršenikom Islamskog teološkog fakulteta u Medini.

“Ti, doista, ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga ti želiš uputiti, – Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće, i On dobro zna one koji će Pravim putem poći.” (Kasas, 56)
Ishak ef. Ahmetović
(Novihorizonti)