Žena koja nije mogla da voli 146 epizoda

Cynthia optuži Maríju da ju je izdala jer je rekla Bruni da je ona ubila Efraína. María joj kaže da nije. Zamisli se i kaže joj da mu je zacijelo Rosaura to rekla jer je to već znala pa joj nije mogla poreći. Cynthia ljutita odgovori da joj je Rosaura postavila zamku i da je upala u nju. Kaže joj da će, ako nekomu otkrije tajnu, misliti da želi da joj kći završi u zatvoru. Rosaura kaže Bruni da, budući da mu ne vjeruje, želi da potpišu ugovor ili da joj dopusti da razgovara s Vanesom. Bruno joj odgovori da ne može razgovarati s Vanesom jer će mu uskratiti pomoć ako sazna su ortaci, što njemu ne odgovara te zato potpišu ugovor.