Zehra 81 epizoda

Melek nakon što otkopaju mezar shvate da nema djeteta u mezaru da je mezar prazan. Melek je shrvana i shvati da joj je majka govorila istinu da joj je dijete živo. Sunin brat opet prati Sunu i Azat ga uhvati i kaže mu ako ga još jednom vidi ubit će ga ali Sunin brat uzme motku i udari Azata po leđima i Azat padne u nesvijest. Asja opet ide u potragu za Melek dolazi do njene kuće.. Melek dolazi da provjeri u policiji za dijete njeno i želi da sazna ko je otac djeteta. Sunin brat prati Sunu i Alija a Azat se probudio i žuri za njima. Asja ulazi u Melekinu kuću. Suna ostavlja Alija da bi ga spasila da ga ne ubije njen brat. Zehri je sumnjivo da joj je majka opet u kući jer se saksija sa cvijećem razbila. Melek i Devran su zatvorili jer su otvarali mezar od djeteta. Melek se pita gdje joj je otac se zadržao toliko. Ali stiže do Sune. Sunin brat je pucao u Sunu. Suna umire. Njen brat pokuša ubiti i Alija ali ga Azat spasi. Azat se pita gdje je Melek i nakon što mu se ne javlja zove njenog oca ali se ni on ne javlja….