Zarobljeništvo

Zarobljeništvo 75 epizoda

Musa je pokušao je povećati komunikaciju između Orhuna i Hire. Hira je tako zbunjena! On više ne može da utiša svoj unutrašnji glas i udara ga spolja. Slažemo se da osjećaji Orhuna i Hire počinju da se miješaju. Ali kako će ta osjećanja izaći na vidjelo?

Postoji više sekcija za ovo. Igre tetke Saadet će doći između. Ako duo pobijedi u ovim igrama, tada će se pojaviti buduća ljubav. U narednim epizodama, Saadet će i dalje biti bolje. Orhun će pronaći tragove u stvarima koje ga grizu. Više će se otkriti svojim instinktom da brani Hiru.

Rođak Selim je blizu nekoliko epizoda. Ako Eda dođe do slika, zlo će napadati sa svih strana. Ako Saadet i dalje igra igre razdvajanja parova nad Orhunom, možemo misliti da Hira neće doći na ovu igru i da će braniti Orhun. Ako se igra preko Hire, Orhun će se direktno suočiti sa svima dok ljudi u kući dolaze preko Hire.