Zaboravi ako možeš 91 epizoda

Aras sarađuje sa Harunom. Ali situacija nije kakvu Harun zamišlja. Niko nije svjestan Ferdinog psihičkog stanja. Činjenica da Aras nije vratio Buraka u firmi, čini da Burak to rješi na drugi način. Jagmur čeka majku i oca da izađu. Eda misleći da će da se vidi sa Harunom nalazi se sa nekim drugim na njegovom mjestu. Ko je to?