Voli samo mene 48 epizoda

Seda je tužna zbog svađe sa Furkanom. Kad Nezih stigne u Istanbul, pred svojom kućom vidi Serhata i Rejhan. Ajšem i Eda odluče da zajedno idu u Istanbul. Međutim, Eda vidi Omerov auto i ostaje u Akčabatu, a Ajšem odlazi. Ajšem stiže u Istanbul kod Fahrije i Rejhan. Omer nalazi Edu kod Naila, ali ona ga ubijedi da odmah idu u Istanbul. Eda dogovara sastanak između Omera i Ajšem.