Voli samo mene 42 epizoda

Iako ne zna istinu, Eda se i dalje trudi da Omera nagovori da odustane od rastanka sa Ajšem. Nail joj ispriča da je sve to Omerov i Ajšemin plan. Ajšem sve više smeta Sedino razmaženo ponašanje i ljuti se na Omera što joj previše povlađuje. Seda otkriva da joj Furkan ipak nije krao novac. Omer želi još neko vrijeme držati svoje roditelje u zabludi.