Voli samo mene 26 epizoda

Ali saznaje da Indži i Kerem idu zajedno u Ameriku. Nail i Halil dolaze kod Ajšem i Omera. Nezih i Rejhan imaju sastanak. Indži i Kerem se opraštaju sa prijateljima. Na fakuletu je organizovan proljetni festival. Seda je tužna jer je Indži otišla. Upoznaje Tanera sa kojim provodi vrijeme. Reha je izgubio ključ u Nezihovoj kući, te odlazi tamo kako bi ga uzeo. U kući su i Nail i Halil, sa kojima se Reha susreće.