Voli samo mene 25 epizoda

Ajšem i Omer dolaze da vide Naila, koji je došao u Istanbul kod Ilijasa. Omer na večeri kaže da su on i Ajšem iznajmili kuću. Reha i Nadide su se posvađali, nakon čega Reha odlazi kod Neziha. Nakon Sedinog insistiranja, Indži pristaje da ide s Keremom u Ameriku. Halil se izgubio u Istanbulu, ali ipak uspijeva pronaći Ilijasovu kuću. Kerem drži posljednje predavanje na fakultetu i oprašta se sa studentima.