Voli samo mene 22 epizoda

Nail posuđuje kompjuter kako bi razgovarao sa Ajšem. Primjećuje da ona ima problema. Nakon što je Ajšem otišla iz kantine, Rejhan snima razgovor između Omera i njegovih prijatelja. Kada čuje snimak, Ajšem shvata da je bila gruba prema Omeru. Djevojke pripremaju večeru za Ajšem i Omera, pa se mladi bračni par ponovo zbližava.