Voli samo mene 18 epizoda

Omer dolazi kući po svoj rad za fakultet, ali se tamo sukobljava s ocem. Nakon dugog lutanja, Ajšem i Omer ipak ostaju kod Iljasa i njegove supruge Safije.