Voli samo mene 17 epizoda

Seda se ne može pomiriti sa činjenicom da je izgubila Omera i na svaki način nastoji dokazati Ajšem da ga nije dostojna. Njene spletke bi mogle narušiti vezu mladog bračnog para.