Home / Tag Archives: Religija (page 20)

Tag Archives: Religija

Dova koja štiti od Dzehennemske vatre

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ko izgovori ove riječi kad osvane Allah će četvrtinu njegova tijela osloboditi od Vatre, a ako to izgovori četiri puta, Allah će ga ...

Read More »

Zašto je zabranjeno puhanje u hranu

Poslanik s.a.v.s. zabranio ovo djelo, a on ništa nije govorio bez razloga. Naučna činjenica kaže da se u našim tijelima nalazi jedna ”prijateljska” bakterija, koja za razliku od štetnih bakterija, pomaže našem organizmu da se odbrani od nekih bolesti, a ...

Read More »

Namaz za želju

Hadže namaz je posebna vrsta namaza koju muslimani obavljaju kada imaju neku želju ili potrebu, pa bi željeli da to postignu, uz pomoć Allaha dž.š . Ovaj namaz se zanijeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE ALA SALATEL-HADŽETI EDAEN MUSTAKBILEL ...

Read More »

Zašto treba spavati na desnoj strani

Muhammed s.a.w.s., svaki put kada bi krenuo da spava, legao bi na svoju desnu stranu, te stavio glavu na desni dlan i proučio: „Gospodaru sačuvaj me patnje, na dan kada oživiš svoje robove!” Kada naiđemo na neke od savjeta Muhammeda ...

Read More »

Kako se zaštiti od svake neprijatnosti

Ebu Zerr, radijallahu anhu, pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: ”Onome ko poslije sabah-namaza, podvijenih nogu i prije nego što bilo šta progovori, deset puta prouči sljedeće:… ’Lā ilāhe illallāhu vahdehu lā šerīke lehu, ...

Read More »

Šta se izgovara prilikom slusanja ezana

“Jekulu misle ma jekulu-l-muezzinu illa fi: “Hajje ale-s- sala-ti ve hajje ale-l-felah” – Ponavlja se za mujezinom osim kod riječi: “Dođite na namaz, dođite na spas”, – poslije kojih se uči: “la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lah” ,-“Nema pomoći ...

Read More »

Dova prilikom ulaska i izlaska iz toaleta

DOVA PRILIKOM ULASKA U TOALET (Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e’uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habaisi Prijevod – (U ime Allaha) Allahu moj, prizivam Te protiv zla šejtana i šejtanica ). DOVA POSLIJE IZLASKA IZ TOALETA “Gufraneke” Prijevod – (Za oprost Te molim!) DOVE ...

Read More »

Dova prilikom odlaska u dzamiju

DOVA PRILIKOM ODLASKA U DŽAMIJU “Allahumme-dž’al fi kalbi nuren, ve fi lisani nuren, ve-dž’al fi sem i nuren, ve-dž’al fi besari nuren, ve-dž’al min halfi nuren ve min emami nuren, ve-dž‘al min fevki nuren ve min tahti nuren. Allahumme ‘a ...

Read More »

Oni koji neće ući u Džennet

Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama spomenuo je određene osobe koje zbog svojih ružnih osobina neće ući u Džennet; Ohola osoba Rekao je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu ...

Read More »

Dova prije početka uzimanja abdesta

DOVA PRIJE POČETKA UZIMANJA ABDESTA “Bismi-l-Lah” – U ime Allaha. DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA “Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu” – Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da ...

Read More »
error: Zabranjeno kopiranje !!