DoveHadisiReligija

Šta Allah dž.š. naredi melekima da rade čovjeku kada je bolestan?

“Kada se čovjek, vjernik ili vjernica razbole, tom čovjeku, vjerniku ili vjernici Allah dž.š. pošalje četiri meleka prije bolesti. Jednom od meleka Allah dž.š. naredi da mu oduzme snagu, pa mu melek po Allahovom dž.š. naređenju oduzme snagu pa on postane slab i iznemogao. Allah dž.š. naredi drugom meleku da mu oduzme osjećaj za slast hrane. Trećem meleku naredi da mu uzme svjetlost negovog lica, pa mu lice bude žuto. Četvrtom meleku Allah će narediti da uzme sve njegove grijehe, pa da bude čist od grijeha.

Kada Allah bude htio da mu vrati zdravlje, On naredi onom meleku koji mu je oduzeo snagu, da mu je vrati, naredi onom meleku što mu je oduzeo osjećaj za slast hrane, da mu ga vrati, naredi onom meleku što mu je oduzeo svjeto s lica, da otkloni žutilo, a ne naređuje onom meleku što je uzeo njegove grijehe, da mu ih vrati. Taj melek će skrušeno učiniti sedždu Allahu dž.š. i reći: “O, Gospodaru, Uzvišeni, bilo nas je četiri u Tvom naređenju, pa si trojici naredio da vrate ono što su uzeli od bolesnika. Meni nisi naredio da mu vratim što sam mu uzeo, njegove grijehe.” Gospodar, Allah će reći: “Ne pristoji mojoj časti i nije lijepo, da ti naredim da mu vratiš njegove grijehe nakon što sam ga izmučio bolešću.” Melek će reći: “O, Gospodaru, šta da radim s grijesima?” Uzvišeni Gospodar će mu reći: “Idi i baci ih u more.”

Melek će otići i baciti ih u more…”
(Sahih hadis)/(islamzivot.com)