Srca divljega Pantanala

Srca divljega Pantanala 69 epizoda

Juma govori Joveu da je Zé Lucas bio u kolibi i da se htjela pretvoriti u jaguara. Maria Bruaca pita kako je Zuleika, a Guta joj odgovori da su obje Tenóriove žrtve. Jove pristane na brak sa Jumom, ali odbije odgajati djecu u njezinoj kolibi.

Zé Leôncio se naljuti kad mu Jove kaže da će živjeti u Juminoj kolibi nakon ženidbe. Zefa prihvati Tadeuov poziv na sijelo. Zé Lucas otkrije Tibériju da ne može izbaciti Jumu iz misli. Tenóriju je čudno ponašanje Marije Bruace prema Zefi.

Zé Leôncio vjeruje da Juma želi udaljiti Jovea od njega. Marcelo zamoli Zéa Leôncija da mu da stoku prije nego što dogovore kupnju