Srca divljega Pantanala

Srca divljega Pantanala 67 epizoda

Zuleika se iznenadi kad vidi da je Marcelo došao iz Pantanala s ocem i Gutom. Jove se odluči vratiti u Juminu kolibu i ostavi pismo u kojemu ocu sve objašnjava. Jove kaže Jumi da bi volio slikati starca s rijeke kako bi ocu dokazao da je to djed. Filó bi htjela da Tadeu preuzme Joveovo mjesto.

José Lucas otkrije Tadeuu da je usamljen. Mariana kaže Irmi da joj se ne sviđaju Filó i Tadeu. Zarekne se da Tadeu neće uzeti ono što pripada Joveu. Eugênio daje savjet Jumi. Ona da Joveu slobodu da ne mora živjeti s njom u kolibi.